En ægte coach

En ægte coach

Vi har for nylig fået en ny kollega på min arbejdsplads. Hun hedder Ulla og viste sig lige fra de allerførste dage at være en rigtig god kollega, som vi alle kunne lide lige fra en start. Ulla har flere forskellige uddannelser, har det vist sig, og hun er i hvert fald også meget kompetent i forhold til de arbejdsopgaver, hun har hos os.

På et tidspunkt fortalte hun, at hun i sit tidligere job ved siden af det daglige arbejde havde haft en funktion som stress coach for sine kolleger i den afdeling, hvor hun var ansat. Den del af arbejdet havde hun faktisk sat meget pris på, og hendes daværende arbejdsgiver havde da også sendt hende på et par forskellige kurser for at give hende de rigtige kompetencer til at yde stress hjælp til kollegerne.

Hun fortalte, at hun bestemt også havde opfattet det som meget meningsfuldt at udføre den slags opgaver i forholdet til kollegerne, men på et tidspunkt begyndte det at gå op for hende, at det i virkeligheden var alvorlige fejl i måden at lede personalet på, der var årsagen til, at mange af hendes kolleger fra tid til anden følte sig stressede i alvorlig grad.

Det havde så medført, at hun tog sig sammen til at fortæller sin chef om de elementer i det ledelsesmæssige, som efter hendes mening påførte medarbejderne et helt unødigt pres, som altså i nogle tilfælde udviklede sig til decideret stress med blandt andet sygefravær til følge.

Men hendes chef havde slet ikke nogen forståelse for hendes synspunkter og havde nærmest affærdiget hende med, at hun forhåbentlig ikke var ved at blive lige så sart og tyndhudet som de af hendes kolleger, der ikke kunne stå for presset.

Ulla fortalte, at hendes eget selvværd kunne ligge på et meget lille sted efter den samtale, og efter nogle få dages betænkningstid valgte hun at sige sit job op, selv om hun ikke havde et andet arbejde på hånden.

Det medførte en kortere periode med ledighed for hendes vedkommende, og hun havde valgt at bruge den tid, hun nu havde til sin egen rådighed, på at lære noget mere om mindfulness – http://www.birthebuhl.dk/mindfulness-stresshaandtering – , som hun var stødt på i forbindelse med de kurser, som hendes tidligere arbejdsgiver havde sendt hende på.

Ulla fortalte, at hun på det en af de to kurser havde lært meget om en metode, der kaldes MBSR, hvilket står for ”mindfulness-basseret stress reduktion” og ret beset er en metode, der går ud på at få den stress-ramte til bedre at kunne møde de situationer, som påfører vedkommende stress, fortalte hun.

Hun nævnte også, at hun selv i flere perioder havde gjort brug af mindfulness stress reduktion, når hun havde følt sig lige lovlig presset i forbindelse med sit arbejde. Heldigvis har vi på min arbejdsplads ikke hidtil oplevet problemer med stress, men det er alligevel rart at vide, at vi nu har en kollega, der har noget viden om den slags situationer og som gerne træder til med hjælp, hvis problemet opstår.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *